BXH chung cuộc giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân Bôi 2018

Giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân Bôi 2018 đã diễn ra thành công và kỳ thủ Vương Thiên Nhất là nhà vô địch của giải đấu này. Dưới đ...