Các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam đạt thành tích tại các giải thế giới từ năm 1993 – 2019

Giải vô địch cờ tướng thế giới tổ chức 2 năm 1 lần vào các năm lẻ. Và dưới đây là danh sách các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam đạt thành tích tại các giải thế giới từ năm 1993 – 2019.

- 1993 tổ chức ở Bắc Kinh :
* Cá nhân :
- Nhất Phi Hoa Duệ : Mai Thanh Minh (TP.HCM)
- Ba Phi Hoa Duệ. : Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)
- 1995 tổ chức ở Singapore
* Cá nhân :
- Nhất Phi Hoa Duệ : Võ Văn Hoàng Tùng (Đà Nẵng)
- Nhì Phi Hoa Duệ. : Lê Thiên Vị (TP.HCM)
- 1997 tổ chức ở HongKong
* Cá nhân :
- Nhất Phi Hoa Duệ : Mai Thanh Minh (TP.HCM)
- 2001 tổ chức ở MaCao
* Đồng đội :
- Huy chương Đồng: Trịnh A Sáng (TP.HCM), Mai Thanh Minh (TP.HCM)
- 2005 tổ chức ở Pháp
* Cá nhân :
- Huy chương Đồng : Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội)
* Đồng đội :
- Huy Chương Bạc : Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội), Trịnh A Sáng (TP.HCM).
- 2007 tổ chức ở MaCao :
* Cá nhân nam – nữ :
- Huy chương Đồng : Nguyễn Thành Bảo (BRVT)
- Huy chương Bạc : Ngô Lan Hương (TP.HCM)
* Đồng đội :
- Huy Chương Bạc : Nguyễn Thành Bảo (BRVT), Nguyễn Vũ Quân (Hà Nội).
- 2009 tổ chức ở Sơn Đông :
* Cá nhân nam – nữ :
- Huy chương Bạc : Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội)
- Huy chương Bạc : Ngô Lan Hương (TP.HCM)
* Đồng đội :
- Huy Chương Bạc : Nguyễn Thành Bảo (BRVT), Lại Lý Huynh (Bình Dương)
- 2011 tổ chức ở Indonesia :
* Cá nhân nam – nữ :
- Huy chương Đồng : Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội)
- Huy chương Bạc : Nguyễn Hoàng Yến (TP.HCM)
* Đồng đội :
- Huy Chương Bạc : Nguyễn Thành Bảo (Hà Nội), Võ Minh Nhất (Bình Phước).
- 2013 tổ chức ở Huệ Châu :
* Cá nhân nam – nữ :
- Huy chương Bạc : Nguyễn Hoàng Yến (TP.HCM)
* Đồng đội :
- Huy chương Đồng : Uông Dương Bắc (BRVT), Tôn Thất Nhật Tân (Đà Nẵng).
- 2015 tổ chức ở Munich :
* Cá nhân nam – nữ :
- Huy chương Đồng : Hồ Thị Thanh Hồng (Bình Định)
* Đồng đội :
- Huy chương Đồng : Lại Lý Huynh (Bình Dương), Trịnh A Sáng (TP.HCM).
- 2017 tổ chức ở Philippines :
* Cá nhân nam – nữ :
- Huy chương Bạc : Nguyễn Hoàng Yến (TP.HCM)
- 2019 tổ chức ở Canada :
* Cá nhân nam – nữ :
- Huy chương Đồng : Cao Phương Thanh (TP.HCM)
* Đồng đội :
- Huy chương Đồng : Lại Lý Huynh (Bình Dương), Uông Dương Bắc (Bình Dương).
Như vậy vào các năm 1999 và 2003 là đội tuyển nam. Nữ Việt Nam không có thành tích.

0 nhận xét trong bài "Các kỳ thủ cờ tướng Việt Nam đạt thành tích tại các giải thế giới từ năm 1993 – 2019"

Đăng nhận xét