Trịnh Duy Đồng vô địch Ngân Hàng Nông Thương Bôi 2019

Trịnh Duy Đồng vô địch, Tưởng Xuyên xếp thứ hai. Vương Thiên Nhất xếp thứ ba ở giải Ngân Hàng Nông Thương Bôi 2019.

Trịnh Duy Đồng vô địch Ngân Hàng Nông Thương Bôi 2019

Danh sách kỳ thủ tham gia đăng ký gồm: Vương Thiên Nhất, Trịnh Duy Đồng, Tưởng Xuyên, Triệu Hâm Hâm, Hồng Trí, Tạ Tịnh, Uông Dương, Từ Siêu.

Thời gian diễn ra giải đấu: từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 10 năm 2019.

- Cuộc thi áp dụng phương pháp loại trực tiếp. Bốc thăm tiên hậu, thi đấu lượt đi và về. Thời gian thi đấu mỗi bên 20 phút và tích lũy 5 giây. Nếu hòa đánh cờ chớp.

- Phương pháp cờ chớp: Bốc thăm tiên hậu, 5 phút mỗi bên tích lũy 3 giây. Ai thắng vào vòng trong. Nếu hòa thì đánh đến khi nào có người chiến thắng.

- Giải thưởng:Vô địch 100.000 NDT, á quân 60.000 NDT, hạng ba 50.000 NDT, hạng tư 40.000 NDT, hạng còn lại 30.000 NDT.

Kết quả giải Ngân Hàng Nông Thương Bôi 2019:

- Quán quân: Trịnh Duy Đồng
- Á quân: Tưởng Xuyên
- Quý quân: Vương Thiên Nhất
- Điện quân: Tạ Tĩnh


0 nhận xét trong bài "Trịnh Duy Đồng vô địch Ngân Hàng Nông Thương Bôi 2019"

Đăng nhận xét