Danh sách các kỳ thủ tham dự giải cờ tướng quốc tế "Dương Quan Lân Bôi 2018"

Danh sách các kỳ thủ Nam,Nữ chuyên nghiệp Trung Quốc tham dự giải cờ tướng quốc tế "Dương Quan Lân Bôi 2018".

Bảng Nam: Bảng Nữ:
1.Vương Thiên Nhất
2.Hồng Trí
3.Từ Siêu
4.Vu Ấu Hoa
5.Liễu Đại Hoa
6.Đào Hán Minh
7.Uông Dương
8.Mạnh Thần
9.Triệu Kim Thành
10.Lý Thiếu Canh
11.Thân Bằng
12.Trình Minh
13.Tôn Dật Dương
14.Hoàng Trúc Phong 
15.Trịnh Nhất Hoằng
16.Lục Vĩ Thao
17.Hứa Quốc Nghĩa
18.Hà Văn Triết
19.Tạ Khuy
20.Triệu Vĩ
21.Nhiếp Thiết Văn
22.Triệu Phàn Vĩ
23.Võ Tuấn Cường
24.Trương Học Triều
1.Đường Đan
2.Trần Lệ Thuần
3.Vương Lâm Na
4.Trần Hạnh Lâm
5.Đường Tư Nam
6.Thời Phụng Lan
7.Lưu Hoan
8.Trương Quốc Phụng;
9.Đảng Quốc Lôi
10.Lương Nghiên Đình

0 nhận xét trong bài "Danh sách các kỳ thủ tham dự giải cờ tướng quốc tế "Dương Quan Lân Bôi 2018""

Đăng nhận xét