BXH chung cuộc giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân Bôi 2018

Giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân Bôi 2018 đã diễn ra thành công và kỳ thủ Vương Thiên Nhất là nhà vô địch của giải đấu này.

BXH chung cuộc giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân Bôi 2018
Dưới đây là bảng xếp hạng (BXH) của giải đấu.
Tổ hải ngoạiTổ chuyên nghiệp Nam Trung QuốcTổ chuyên nghiệp Nữ Trung QuốcTổ mở rộng Trung Quốc
Hạng 1: Tào Nham Lỗi (Ma Cao)
Hạng 2: Triệu Dịch Phàm (Đài Bắc)
Hạng 3: Hà Văn Tiến (Việt Nam)
Hạng 4: Nguyễn Minh Nhật Quang (Việt Nam)
Hạng 5: Phùng Gia Tuấn (Hồng Kông)
Hạng 6: Võ Minh Nhất (Việt Nam)
Hạng 7: Diệp Khai Nguyên (Việt Nam)
Hạng 8: Triệu Nhữ Quyền (Hồng Kông)
Hạng 9: Trang Hoành Minh (Philippines)
Hạng 10: Tiết Hàm Đệ (Đức)
Hạng 11: Vũ Hữu Cường (Việt Nam)
Hạng 12: Phí Mạnh Cường (Việt Nam)
Hạng 13: Tôn Thất Nhật Tân (Việt Nam)
Hạng 14: Nguyễn Trần Đỗ Ninh (Việt Nam)
Hạng 15: Dương Tông Dụ (Đài Bắc)
Hạng 16: Hoàng Học Khiêm (Hồng Kông)
Hạng 17: Đào Cao Khoa (Việt Nam)
Hạng 18: Ngô Tông Hàn (Singapore)
Hạng 1: Vương Thiên Nhất
Hạng 2: Hứa Quốc Nghĩa
Hạng 3: Mạnh Thần
Hạng 4: Thân Bằng
Hạng 5: Hà Văn Triết
Hạng 6: Triệu Kim Thành
Hạng 1: Trần Hạnh Lâm
Hạng 2: Trần Lệ Thuần
Hạng 3: Đảng Quốc Lôi
Hạng 4: Vương Lâm Na
Hạng 5: Đường Đan
Hạng 6: Lưu Hoan
Hạng 1: Triệu Điện Vũ
Hạng 2: Thái Hữu Quảng
Hạng 3: Lý Hàn Lâm
Hạng 4: Trương Bân
Hạng 5: Diêu Hồng Tân
Hạng 6: Triệu Tử Vũ
Hạng 7: Hoàng Quang Dĩnh
Hạng 8: Lưu Tông Trạch
Hạng 9: Trương Thân Hoành
Hạng 10: Hoàng Sĩ Thanh
Hạng 11: Tài Dật
Hạng 12: Kim Tùng
Hạng 13: Túc Thiếu Phong
Hạng 14: Từ Hạo
Hạng 15: Ngô Hân Dương
Hạng 16: Miêu Vĩnh Bằng
Hạng 17: Từ Sùng Phong
Hạng 18: Tưởng Dung Băng
Hạng 19: Vương Hạo
Hạng 20: Lý Vũ

0 nhận xét trong bài "BXH chung cuộc giải cờ tướng quốc tế Dương Quan Lân Bôi 2018"

Đăng nhận xét