Tưởng Xuyên giành cúp vô địch Huy Nam Long Loan Bôi 2018

Bảng xếp hạng chung cuộc giải cờ nhanh siêu cấp "Huy Nam Long Loan Bôi 2018":

1. Quán quân: Tưởng Xuyên

2. Á quân: Vương Thiên Nhất

3. Quý quân: Hồng Trí

4. Điện quân: Hác Kế Siêu
Tưởng Xuyên giành cúp vô địch Huy Nam Long Loan Bôi 2018


0 nhận xét trong bài "Tưởng Xuyên giành cúp vô địch Huy Nam Long Loan Bôi 2018"

Đăng nhận xét