Tượng kỳ đại sư thành danh cuộc - Phó Quang Minh

Trích: Tượng kỳ đại sư thành danh cuộc (Dương Điển, Tần Nguyên)
Phóng tác: Nguyễn Thanh Hiệp

Phó Quang Minh là một tượng kỳ đại sư trứ danh, sinh năm 1945 ở Bắc Kinh. Thời thiếu niên thích chơi cờ tướng, nhiều lần tham gia giải cờ Thành phố Bắc Kinh và có thành tích nhất định. Năm 1964 lần đầu tham giai giải toàn quốc và đứng thứ 7, năm 1979 đứng thứ tư trong giải toàn vận hội cá nhân, là thành viên chủ lực giúp đội đoạt được huy chương đồng trong giải đồng đội. Năm 1980 đạt giải 4 "Thượng hải bôi", năm 1982 được tấn phong tượng kỳ đại sư. Năm 1983 đạt giải 6 "Đôn Hoàng bôi" lần thứ nhất. Năm 1984 đạt hạng 3 giải An thị đại sư. Năm 1987 về với đội Hỏa xa đầu, tại giải đồng đội toàn quốc năm 1992 giúp đội đạt giải nhất, cùng năm đạt hạng 7 giải cá nhân. Phó kỳ phong tinh tế tỉ mỉ, dẻo dai mạnh mẽ, giỏi sử dụng thế trận không xe, được giới cờ gọi là "Mạn quốc thủ".
Tượng kỳ đại sư thành danh cuộc - Phó Quang Minh
Kỳ thủ cờ tướng Phó Quang Minh
Đây là ván đấu vòng 15 (tổng cộng có 17 vòng) trong giải toàn quốc năm 1996, Phó quang Minh đối lão quán quân Dương Quan Lân. Phó Quang Minh lúc năm 19 tuổi, lần đầu tham gia trận đấu biểu hiện nổi bật, từng chiến thắng Quảng Đông Dương Quan Lân, Thái Phúc Như, Hồ Bắc Lý Nghĩa Đình, Tứ Xuyên Lưu Kiếm Thanh,...và các danh tướng khác, cuối cùng vì thua kém chỉ số phụ mà chỉ đứng thứ 7.
1. P2-5 M8.7 2. M2.3 X9-8 
3. X1-2 C3.1 4. M8.9 M2.3 
5. X2.4 ...
Đen tiến tốt 3 là bình phong mã kiểu cũ (cổ điển) khảo nghiệm công lực tiểu Phó. Đỏ thăng xe tuần hà, ổn định chắc chắn. Cũng có thể chọn C3.1 sau đó có thể chọn bố cục ngũ lục, ngũ thất hoặc ngũ bát pháo.
... P8-9 
Mời đổi xe để đơn giản hóa cục diện. Hiện tại phần nhiều đi T3.5; C7.1 S4.5; C7.1 T5.3; P8.4 C7.l đôi bên đều có công thủ.
6. X2.5 M7/8 
7. P8-7 M8.7 8. X9-8 M3.4 
9. X8.4 ...
Cũng có thể đi X8.6
.. P2-4 10. P5.4 ...
Pháo đánh trung tốt, bỏ trước lấy sau, mưu giành thực lợi. Cũng có thể đổi thành C3.1 S4.5; P7/1 đỏ tiên thủ.
... M7.5 
11. P7-5 P4-5 12. P5.4 S4.5 
13. C3.1 M4/3 14. P5/1 M3.5 
15. C5.1 X1.2 16. X8.2 P5.2 
17. C5.1 M5/6 18. M9/7 ...
Lùi mã thật linh hoạt đa biến. Nếu đổi M3.4 P9.4; M4.3 M6.7; X8-3 P9-7; X3-1 P7-1 song phương cân bằng. 
... X1-7 
19. T7.5 C7.1 20. M3.5 X7.1 
21. X8.1 ...
Nếu đi X8.3 S5/4 phục nước M6.4 đỏ không được lợi lộc gì.
... P9.4 22. X8-7 ...
Tượng kỳ đại sư thành danh cuộc - Phó Quang Minh-1

... T3.5 
Đen bỏ tượng giữ tốt, có vẻ nóng lòng khiêu chiến. Đổi lại S5/4 ổn định hơn.
23. X7-5 C7.1 24. M5.3 P9-6 
25. M3/5 X7-2 26. X5-3 M6.7 
27. C5-4 P6-7 28. M5.3 X2.5 
29. C4.1...
Đẩy tốt là chính xác, nhếu nhầm đi M7.6 thì M7.6 tróc xe bắt mã phục sát.
... M7/9 
Như đổi thành M7.6; M3.2 P7-5; S4.5 X2-3; X3/3 (Nếu M2.3 Tg5-4 X3/3 X3-4 X4/3) đỏ ưu.
30. M3/5 P7-3 
31. X3/6 P3-2 32. M5.4 P2/5 
33. M4.6 P2-4 34. T5.7...
Lên tượng lộ tướng, giải thế xe mã bị kiềm chế, thủ đoạn thật tinh xảo.
... T7.5 
Vô tình giúp xe đỏ thoát thân, nên đổi thành C3.1.
35. X3.6 M9/7 
Nếu như đổi thành M9/8; X3-5 phục bình sang lộ 7 đen khó có thể ứng phó.
36. M7.5 X2-4 
37. M6/4 X4/6 38. M4.2 M7/9 
39. M5.3 Tg5-4 40. C4-5 P4-2 
41. S6.5 T5/3 42. X3/2 P2.8 
43. S5.6 T3.1 44. X3-5 P2/5 
45. X5/2 X4.2 46. T7/5 ...
Song phương công thủ chặt chẽ, thể hiện công lực trung cuộc thâm hậu. Thú vị là qua 10 nước tốt 3 của đen không ăn uống được gì. Hiện tại đỏ thế trận nghiêm cẩn, hơi chiếm thượng phong.
... M9.8 
47. C5.1 X4-5 48. X5-6 Tg4-5 
49. X6.3 ...
Bỏ tốt, tiến xe ý đồ tróc pháo tranh tiên nhưng mất tốt thì về sau đen thoải mái hơn. Có thể đổi thành C5-6.
... X5/2 50. X6-8 X5.4 
51. M3/4 X5-6 52. M4.2 X6-8 
53. T5/7 Tg5-4 54. Ms/4 P2.2 
55. M2.4 

Đen tiến pháo là sai lầm nên đổi thành X8-6 đợi đỏ M4.2 thì X6-5 còn có khả năng đối kháng. 
Đến đây mã đỏ nằm chân sĩ mượn soái trợ sát thật tuyệt diệu. Đen không còn cứu được đành buông cờ chịu thua.

0 nhận xét trong bài "Tượng kỳ đại sư thành danh cuộc - Phó Quang Minh"

Đăng nhận xét