BXH cá nhân mới nhất 6 tháng đầu năm 2018 của kỳ đàn Trung Quốc (Tốp 50)

Dưới đây là bảng xếp hạng cá nhân mới nhất 6 tháng đầu năm 2018 của kỳ đàn Trung Quốc tính tới top 50.

1.Vương Thiên Nhất : 2714
2.Trịnh Duy Đồng : 2698
3.Hứa Ngân Xuyên : 2670
4.Hồng Trí : 2650
5.Triệu Hâm Hâm : 2624
6.Hác Kế Siêu : 2616
7.Uông Dương : 2606
8.Tưởng Xuyên : 2606
9.Thôi Cách : 2606
10.Lã Khâm : 2597
BXH cá nhân mới nhất 6 tháng đầu năm 2018 của kỳ đàn Trung Quốc (Tốp 50)
11.Mạnh Thần : 2587
12.Tạ Tĩnh : 2579
13.Triệu Kim Thành : 2577
14.Triệu Quốc Vinh : 2575
15.Trình Minh : 2570
16.Lý Thiếu Canh : 2557
17.Thân Bằng : 2555
18.Từ Siêu : 2555
19.Hồ Vinh Hoa : 2551
20.Hoàng Trúc Phong : 2551

21.Tôn Dũng Chinh : 2550
22.Tôn Dật Dương : 2548
23.Lục Vĩ Thao : 2540
24.Hứa Quốc Nghĩa : 2540
25.Hà Văn Triết : 2538
26.Trịnh Nhất Hoằng : 2537
27.Vương Bân : 2536
28.Tạ Khuy : 2530
29.Nhiếp Thiết Văn : 2529
30.Triệu Vĩ : 2523

31.Triệu Phàn Vĩ : 2522
32.Trần Hoằng Thịnh : 2521
33.Vương Dược Phi : 2520
34.Trương Học Triều : 2519
35.Võ Tuấn Cường : 2519
36.Lý Tuyết Tùng : 2519
37.Triệu Điện Vũ : 2517
38.Bốc Phụng Ba : 2514
39.Miêu Lợi Minh : 2508
40.Vạn Xuân Lâm : 2502

41.Đảng Phỉ : 2500
42.Hoàng Hải Lâm : 2498
43.Tôn Hạo Vũ : 2497
44.Từ Thiên Hồng : 2495
45.Lý Hàn Lâm : 2494
46.Chung Thiếu Hồng : 2492
47.Tạ Nghiệp Kiền : 2490
48.Trần Phú Kiệt : 2486
49.Trương Cường : 2486
50.Quách Phụng Đạt : 2485

0 nhận xét trong bài "BXH cá nhân mới nhất 6 tháng đầu năm 2018 của kỳ đàn Trung Quốc (Tốp 50)"

Đăng nhận xét