Nâng cao kỹ năng đánh cờ tướng với những câu nói, khẩu quyết của Hồ Vinh Hoa

Ở bài viết trước chúng ta đã đi tìm hiểu về kỳ thủ cờ tướng Hồ Vinh Hoa. Còn ở bài viết này Hoccotuong.com chia sẻ những câu nói, khẩu quyết của Hồ Vinh Hoa về cờ tướng.

Nâng cao kỹ năng đánh cờ tướng với những câu nói, khẩu quyết của Hồ Vinh Hoa
Kỳ thủ Hồ Vinh Hoa
Nếu hiểu được những câu nói và khẩu quyết dưới đây để áp dụng vào trong ván cờ tướng. Chắc chắn trình độ cờ của các bạn sẽ tăng lên nhanh chóng.

1. Câu nói về cờ tướng của Hồ Vinh Hoa

- Công chắc -> thủ vững -> từng bước tiến lên
- Khai cuộc tranh tiên -> trung cuộc ưu thế -> Tàn cuộc thắng lợi

2. Khẩu quyết của Hồ Vinh Hoa đúc rút kinh nghiệm đánh cờ tướng

a, Khẩu quyết chơi phi Pháo

Pháo đánh phá ngoài biên
Nhằm Tốt tiêu diệt liền
Pháo công vào chính diện
Rồi Pháo giác góc biên
Nhằm vào Sĩ chờ sẵn
Thừa cơ diệt Tượng liền
Nhờ vào Xe yểm trợ
Mã tung hoành ngang nhiên

b, Khẩu quyết phá trận phi Tượng

Pháo nằm ở trung cung
Mã cả đôi cùng công
Một Xe tuần hà trước
Tốt giữa cứ xung phong
Thọc Xe cản mắt Tượng
Pháo phía sau giáp công
Một Mã đổi hai Tượng
Thế dũng mãnh vô cùng

c, Khẩu quyết trận phi Tượng

Cuộc Tượng thường bình yên
Trung cung Sĩ kết liên
Xe lên hà giữ vững
Mã sau che chắn liền
Đề phòng mắt Tượng tắc
Tốt trung tâm khó lên
Vững thế mới dùng Pháo
Phá địch nhằm hai bên

d, Khẩu quyết chơi pháo đầu

Trước tiên Pháo vào cung
So ra mạnh vô cùng
Mã luôn giữ Tốt giữa,
Sĩ lên che Tướng trung.
Tượng cần Xe yểm trợ
Tốt hai cánh nên bung.
Nếu đem Pháo lâm trận
Mã sang sông theo cùng.

e, Khẩu quyết trận Sĩ giác Pháo

Góc Sĩ, Pháo nằm yên
Hai Xe xuất trận tiền
Quá hà Xe Pháo thượng
Pháo và Mã kết liên
Xe đánh tung Sĩ Tượng
Mã Pháo cùng xông lên
Địch quân không lo thủ
Tướng tất bị bắt liền

0 nhận xét trong bài "Nâng cao kỹ năng đánh cờ tướng với những câu nói, khẩu quyết của Hồ Vinh Hoa"

Đăng nhận xét