Những câu nói, danh ngôn, thơ về cờ tướng

Tổng hợp những câu nói, danh ngôn, thơ về cờ tướng. Những câu nói này rất hữu ích cho người chơi cờ tướng.

Những câu nói về cờ tướng

- Xe mười, Pháo bảy, Mã ba
- Cờ tàn, Pháo hoàn
- Tốt nhập cung, Tướng khốn cùng
- Nhất Tốt độ hà, bán Xa chi lực
- Khuyết Sĩ kị song Xa, khuyết Tượng kị song Pháo
- Cụt Xe hơn què Tượng
- Nhất Mã hoán lưỡng Tượng, kỳ thế tất anh hùng
- Một Sĩ chòi góc cóc sợ Mã công
- Pháo đầu, xuất Tướng, Xe đâm thọc
- Cờ bí dí Tốt
- Mã nhật, Tượng điền, Xa liên, Pháo cách
- Tam tử đồng qui (Tam tử qui biên)
- Nhất Xa sát vạn tử
- Nhất Xa thập tử hàn
Tướng mất sỹ như đĩ mất váy!
Xe pháo thì húp cháo
Xe mã toàn tài

Phải nhìn cho rộng, suy cho kỹ
Kiên quyết, không ngừng thế tấn công
Lạc nước hai xe đành bỏ phí
Gặp thời một chốt cũng thành công

Vốn trước hai bên ngang thế lực,
Mà sau thắng lợi một bên giành
Tấn công phòng thủ không sơ hở,
Đại tướng anh hùng mới xứng danh.

Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng
Được thế bỏ xe cũng tốt
Mất tiên khí tử chỉ toi công

Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên
(Thơ Hồ Xuân Hương)

Bài thơ: Lấy cờ họp bạn

Có bạn từ xa tới,
Cũng thuộc loại cao cờ.
Cũng đam mê chung giới,
Suốt sáng, chiều chơi cờ.

Lễ tiếp xong ngồi vào,
Đừng hỏi trẻ hay già.
Là thầy cũng là bạn,
Thua, thắng có màng chi.

Bàn cờ băm hai quân,
Mỗi bên được mười sáu.
Hán, Sở phân biên giới,
Đen, Trắng cũng rõ ràng.

Tiền tiêu Binh, Tốt giữ,
Pháo nã vào địch thành.
Xe, Mã ngang dọc đấu,
Sĩ Tượng bảo vệ thành.

Tướng, Soái ở cung giữa,
Nào hay ngoài binh lửa.
Người thắng chớ kiêu mãn,
Kẻ thua cũng đừng buồn.

Chơi cờ để dưỡng tính,
Bạc tiền đâu đặt trên.
Bạn về cùng ra tiễn,
Ngày nào anh lại lên?

0 nhận xét trong bài "Những câu nói, danh ngôn, thơ về cờ tướng"

Đăng nhận xét