Giải cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2017

Giải cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2017 được diễn ra từ ngày mùng 8 cho tới ngày 14 tháng 4.

Giải đấu được diễn ra tại TP Vô Tích tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

1. Đơn vị tổ chức

Tổng cục Thể dục thể thao (TDTT) Trung Quốc và Hiệp hội cờ tướng Trung Quốc
Giải cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2017
Giải cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2017
2. Thời gian và địa điểm thi đấu

Giải thi đấu từ ngày 08-14/04/2017 tại TP Vô Tích tỉnh Giang Tô (Trung Quốc)

3. Hạng mục thi đấu

Thi đấu tranh các giải đồng đội Nam,Nữ

4. Thể thức thi đấu

Tại bảng Nam sẽ thi đấu theo hình thức 4 vs 4 trong đó có 2 ván tiên,2 ván hậu
Tại bảng Nữ sẽ thi đấu theo hình thức 3 vs 3 trong đó đội xếp tên trước có 2 ván tiên (bàn 1,3) và 1 ván hậu (bàn 2)

Thi đấu tính điểm đồng đội hệ Thụy Sĩ trong 7-9 vòng đấu (tùy theo số lượng đội đăng ký).Thời gian cho mỗi ván đấu là 60 phút,tích lũy 30 giây.Thang điểm tính là thắng 2,hòa 1,thua 0 điểm.Thang điểm tính đồng đội là thắng 2,hòa 1 thua 0 điểm.

5. Danh sách đăng ký thi đấu tại giải (bảng Nam,28 đội)

-Đội Bắc Kinh: Tưởng Xuyên,Kim Ba,Yêu Nghị,Cận Ngọc Nghiên
-Đội Thiên Tân: Vương Hạo,Thượng Bồi Phong,Thành Hải Văn,Phan Dịch Thần
-Đội Hà Bắc: Thân Bằng,Lục Vĩ Thao,Triệu Điện Vũ,Tôn Kế Hạo
-Đội Sơn Tây: Chu Quân,Lương Huy Viễn,Hàn Cường,Cao Hải Quân
-Đội Nội Mông Cổ: Hồng Trí,Úy Cường,Túc Thiếu Phong,Trần Đống
-Đội Liêu Ninh: Chung Thiếu Hồng,Phạm Tư Viễn,Ngô Kim Vĩnh,Lý Quán Nam
-Đội Hắc Long Giang: Triệu Quốc Vinh,Nhiếp Thiết Văn,Hác Kế Siêu,Thôi Cách
-Đội Thượng Hải: Tạ Tĩnh,Tôn Dũng Chinh,Vạn Xuân Lâm,Triệu Vĩ
-Đội Giang Tô: Vương Bân,Trình Minh,Tôn Dật Dương,Từ Siêu
-Đội Chiết Giang: Triệu Hâm Hâm,Hoàng Trúc Phong,Từ Sùng Phong,Tôn Hân Hạo
-Đội Phúc Kiến: Vương Hiểu Hoa,Âu Minh Quân,Trịnh Nãi Đông,Kha Thiện Lâm
-Đội Giang Tây: Lưu Quang Huy,Ô Vinh Ba,Đặng Chí Cường,Đường Vệ Bình
-Đội Sơn Đông: Tạ Khuy,Lý Hàn Lâm,Trần Phú Kiệt,Lưu Tử Kiện
-Đội Hà Nam: Lý Lâm,Dương Minh,Đảng Phỉ,Vương Hưng Nghiệp
-Đội Hồ Bắc: Lý Tuyết Tùng,Uông Dương,Lý Trí Bình,Triệu Tử Vũ
-Đội Hồ Nam: Bốc Phụng Ba,Trương Thân Hoành,Tạ Nghiệp Kiền,Cung Hồng Tường
-Đội Quảng Đông: Hứa Quốc Nghĩa,Trương Học Triều,Hoàng Quang Dĩnh,Trình Vũ Đông
-Đội Tứ Xuyên: Trịnh Duy Đồng,Mạnh Thần,Võ Tuấn Cường,Lý Thiếu Canh
-Đội Thiểm Tây: Lý Tiểu Long,Lã Kiến Lục,Biên Tiểu Cường,Cao Phi
-Đội Cam Túc: Lương Quân,Trương Nãi Quân,Lý Nguy,Vương Duy Kiệt
-Đội Thanh Hải: Quách Hải Quân,Trần Chí Cương,Uông Chi Bình,Ngô Hải Quần
-Đội Ninh Hạ: Ngô An Cần,Hiệp Chí Ninh,Trương Bảo Hữu,Hàn Văn Ngọc
-Đội Tân Cương: Mễ Dược Tiến,Ngũ Thanh,Trương Dương,Vương Lỗi
-Đội Hỏa Xa đầu: Tống Quốc Cường,Điền Quân,Dương Bách Lâm,Dương Thành Phúc
-Đội Thạch Du: Tiết Văn Cường,Liên Trạch Đặc,Triệu Phàn Vĩ,Trương Hân
-Đội Môi Khoáng: Cảnh Học Nghĩa,Đậu Siêu,Tưởng Phụng Sơn,Trình Long
-Đội Hàng Châu kỳ viện: Vương Thiên Nhất,Triệu Kim Thành,Trương Bân,Cát Tinh Hải
-Đội Phố Đông Thượng Hải: Vương Quốc Mẫn,Hồ Địch,Tưởng Dung Băng,Hoa Thần Họa

Danh sách các đội tuyển Nam đã từng đoạt HCV,HCB,HCĐ tại các Giải cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc

Năm 1960: Thượng Hải – Quảng Đông – Hồ Bắc
Năm 1977: Quảng Đông – Tứ Xuyên – Hắc Long Giang
Năm 1978: Liêu Ninh – Hắc Long Giang – Quảng Đông
Năm 1979: Thượng Hải – Quảng Đông – Hắc Long Giang
Năm 1980: Quảng Đông – Hắc Long Giang – Thượng Hải
Năm 1981: Quảng Đông – Thượng Hải – Hà Bắc
Năm 1982: Quảng Đông – Hà Bắc – Thượng Hải
Năm 1983: Hà Bắc – Thượng Hải – Quảng Đông
Năm 1984: Liêu Ninh – Hắc Long Giang – Hà Bắc
Năm 1985: Hà Bắc – Hắc Long Giang – Thượng Hải
Năm 1986: Thượng Hải – Hà Bắc – Hồ Bắc
Năm 1987: Quảng Đông – Hắc Long Giang – Hà Bắc
Năm 1988: Quảng Đông – Hà Bắc – Giang Tô
Năm 1989: Quảng Đông – Tứ Xuyên – Hà Bắc
Năm 1990: Hắc Long Giang – Giang Tô – Quảng Đông
Năm 1991: Thượng Hải – Quảng Đông – Hồ Bắc
Năm 1992: Hỏa Xa đầu – Thượng Hải – Quảng Đông
Năm 1993: Quảng Đông – Hắc Long Giang – Hồ Bắc
Năm 1994: Thượng Hải – Liêu Ninh – Quảng Đông
Năm 1995: Hỏa Xa đầu – Quảng Đông – Hắc Long Giang
Năm 1996: Giang Tô – Tứ Xuyên – Quảng Đông
Năm 1997: Hà Bắc – Quảng Đông – Cát Lâm
Năm 1998: Hà Bắc – Hắc Long Giang – Quảng Đông
Năm 1999: Quảng Đông – Cát Lâm – Hà Bắc
Năm 2000: Quảng Đông – Giang Tô – Hà Bắc
Năm 2001: Quảng Đông – Hà Bắc – Hỏa Xa đầu
Năm 2002: Quảng Đông – Thâm Quyến – Thượng Hải (Giáp tổ)
Chiết Giang – Hồ Bắc – An Huy (Ất tổ)
Năm 2003: Cam Túc – Hàng Châu – Trùng Khánh
Năm 2004: Tứ Xuyên – Nông Hiệp – Hồ Nam
Năm 2005: Hạ Môn – Trùng Khánh – Cam Túc
Năm 2006: Cam Túc – Hà Nam – Tứ Xuyên
Năm 2007: Tứ Xuyên – Hỏa Xa đầu – Hồ Bắc
Năm 2008: Phố Đông – Hà Nam – Cam Túc
Năm 2009: Bắc Kinh – Khai Loan – Sơn Đông
Năm 2010: Hà Bắc – Hồ Nam – Thiên Tân
Năm 2011: Quảng Tây – Hỏa Xa đầu – Hà Nam
Năm 2012: Hồ Nam – Môi Khoáng – Cam Túc
Năm 2013: Chiết Giang – Nội Mông Cổ – Sơn Tây
Năm 2014: Nội Mông Cổ – Thượng Hải – Chiết Giang
Năm 2015: Hà Bắc – Tứ Xuyên – Chiết Giang
Năm 2016: Giang Tô – Hắc Long Giang – Hàng Châu kỳ viện

0 nhận xét trong bài "Giải cờ tướng đoàn thể toàn Trung Quốc 2017"

Đăng nhận xét